Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 listopada 2016

Nauka pływania dzieci i młodzieży a stawka VAT

0 1234

Zwolnieniem od podatku VAT są objęte tylko te usługi nauczania, które są świadczone przez Przedsiębiorcę osobiście i na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z rodzicami uczniów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27 października 2016 roku nr 2461-IBPP1.4512.602.2016.2.KJ.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Przedsiębiorca, który świadczy usługi nauki pływania na basenie dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz gimnazjalnym. Przedsiębiorca jest nauczycielem wychowania fizycznego, ale nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Natomiast zleceniodawcami są opiekunowie prawni - rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia. Na świadczone usługi nie są zawierane umowy, jedynie rodzice własnoręcznym podpisem akceptują warunki regulaminu. Każdy z klientów otrzymuje paragon fiskalny. Jednocześnie Przedsiębiorca, na prośbę rodzica dziecka uczęszczającego na lekcje nauki pływania, wystawia rachunki za miesięczny okres zajęć.

Przedsiębiorca dodatkowo w czasie roku szkolnego zatrudnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską na podstawie umowy - zlecenie. Bowiem w miesiącach wakacyjnych działalność zostaje zawieszona z powodu wakacji szkolnych.

W związku z powyższym Przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy nauka pływania dzieci i młodzieży jest zwolniona czy opodatkowana podatkiem VAT, a jeśli tak to jaką stawką.

Odpowiedź Dyrek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.