Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

27 września 2012

Nieodpłatne udostępnianie towarów w ramach akcji promocyjnej

164

Nieodpłatne udostępnianie na podstawie umowy użyczenia lub umowy dzierżawy zestawów multimedialnych w ramach akcji promocyjnych wspierających sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-183/12-2/JN z 18 maja 2012 roku.

 Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która zajmuje się sprzedażą książek, głównie podręczników edukacyjnych w wersji papierowej jak i multimedialnej oraz sprzedażą nowych technologii wspierających proces nauczania i administrowania placówkami oświatowymi. W celu wsparcia sprzedaży produktów, a także w celu wprowadzania nowoczesnych technologii procesu dydaktycznego, Spółka oddaje placówkom szkolnym do używania zestawy multimedialne (np. notebooki, tablice multimedialne, itp.), które wspomagają pracę nauczyciela w zakresie administrowania placówką oraz wspierają pracę nauczyciela z uczniami. Można na nich m.in. wyświetlić podczas zajęć z uczniami książki w wersji multimedialnej, które dodatkowo zawierają zdjęcia, filmy, czy też można odsłuchać słuchowiska z płyt. Dzięki tym działaniom klient ma możliwość zapoznania się z szeroką ofertą Spółki, a w przyszłości istnieje duże prawdopodobieństwo, że klient skorzysta z oferty Spółki. Za korzystanie z tych zestawów placówka nie ponosi opłat. Przy zakupie zestawów multimedialnych Spółka odliczyła VAT.

Spółka organizuje również akcje promocyjne, w ramach których zakupuje zestawy multimedialne, które następnie są wykorzystywane jako nagrody w akcji promocyjnej. Zgodnie z zasadami akcji promocyjnej klienci, którzy zrealizują określony poziom zakupów uprawnieni są do nabycia zestawu multimedialnego po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto. Chcąc zachęcić klientów do udziału w akcji promocyjnej, a co za tym idzie do nabywania produktów Spółki, w okresie do zakończenia akcji promocyjnej Spółka oddaje zestawy multimedialne do nieodpłatnego używania potencjalnym klientom - placówkom szkolnym, które są głównymi odbiorcami towarów i usług spółki. Umowy zawierane są na czas określony i kończą się w dniu poprzedzającym dzień, w którym zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej zestawy multimedialne mogą zostać nabyte w promocyjnej cenie 1,23 zł brutto przez uczestników promocji, którzy spełnili warunki uprawniające do uzyskania nagrody. Umowy na nieodpłatne używanie zestawów multimedialnych mają formę umów użyczenia lub umów nieodpłatnej dzierżawy. Jeśli z dokumentacji akcji promocyjnej wynika, że dana placówka szkolna, która na podstawie wcześniej zawartej umowy nieodpłatnie używa zestawu multimedialnego, spełnia warunki z regulaminu promocji do nabycia zestawu multimedialnego w promocyjnej cenie, wówczas Spółka, po zakończeniu akcji promocyjnej oraz w dniu następnym po zakończeniu trwania umowy, wystawia fakturę sprzedaży na kwotę 1,23 zł brutto. Natomiast, jeśli placówka warunków promocji nie spełni, wówczas nie jest uprawniona do nabycia zestawu multimedialnego w promocyjnej cenie i jednocześnie jest zobowiązana zwrócić dotychczas nieodpłatnie używany zestaw multimedialny.

W związku z tym, Sp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę