Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

29 maja 2012

Niezgodne z Dyrektywą zwolnienie z VAT nie pozbawia prawa do odliczenia

165

Świadczenie przez podatnika usług badawczo – rozwojowych, zwolnionych od VAT na podstawie przepisów krajowych w sposób niezgodny z przepisami VI Dyrektywy Rady, dawało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Takie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2010 roku, sygn. akt I SA/Wr 521/10 poparł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1483/10 z 12 października 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. Wskazała, że prowadząc działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej bierze udział w procesie wytwarzania  lementów urządzeń do pojazdów samochodowych oraz dodatkowo świadczy usługi badawczo – rozwojowe polegające na rozwoju istniejących i tworzeniu nowych maszyn i urządzeń, sklasyfikowane według PKWiU 73.10.13 „Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii”.

Początkowo w 2005 roku Spółka opodatkowywała świadczone usługi 22% stawką VAT i odliczała VAT naliczony. W grudniu 2006 roku strona skorygowała faktury za okres od stycznia do maja 2005 roku, stosując zwolnienie z VAT i skorygowała deklarac...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź