Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

6 maja 2011

Nowe rozporządzenie wykonawcze do unijnej dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku VAT

195

Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług, odbywające się w 2011 roku, zaczynają przypominać operę mydlaną – wydaje się, że nigdy się nie skończą. Już od stycznia weszły w życie trzy nowelizacje ustawy o VAT, nie wspominając licznych rozporządzeń Ministra Finansów. Od kwietnia zaczęła obowiązywać czwarta ustawa zmieniająca, a na stronach Ministerstwa Finansów można znaleźć projekt kolejnej nowelizacji, która ma wejść w życie od 1 lipca 2011 roku. Organy unijne również nie próżnują i 15 marca 2011 roku  uchwalone zostało ostatecznie rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Rozporządzenie wykonawcze Rady nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 77 z 23 marca 2011 roku i większość jego przepisów będzie obowiązywała od 1 lipca 2011 roku. Należy pamiętać, że rozporządzenia Rady stosowane są bezpośrednio w państwach członkowskich Unii Europejskiej i ich wprowadzenie nie wymaga uchwalenia dodatkowego aktu prawnego. Podstawowym celem rozporządzenia jest zapewnienie jednolitego stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej obecnego systemu VAT, poprzez sprecyzowanie niektórych definicji oraz zasad dotyczących głównie podatników, dostawy towarów i świadczenia usług oraz miejsca transakcji podlegających opodatkowaniu. Tym aktem prawnym powinni zainteresować się wszyscy przedsiębiorcy, zwłaszcza Ci, którzy uczestniczą w międzynarodowej wymianie usług. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia, które zostały uregulowane w rozporządzeniu.  

Wprowadzenie definicji siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej W całej Wspólnocie Europejskiej od 1 stycznia 2010 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest co do zasady miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż siedziba, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to zasada ogólna, od której istnieje kilka wyjątków, jak ch...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź