Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

2 stycznia 2012

Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

202

Początek nowego roku wiąże się dla podatników VAT prowadzących sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną z obowiązkiem dokonania korekty podatku naliczonego. Przepisy regulujące ten obowiązek (art.90 i 91 ustawy o VAT) są uważane za skomplikowane. W niniejszym artykule staramy się przybliżyć i ułatwić zrozumienie zasady rozliczania podatku naliczonego od zakupów służących zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej.

PAMIĘTAJ: W deklaracji podatkowej VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D za pierwszy okres rozliczeniowy 2012 roku należy dokonać korekty podatku odliczonego w 2011 roku w oparciu o strukturę sprzedaży z 2011 roku (art.91 ust.1 ustawy o VAT).

1. Odliczanie częściowe podatku

Podatnicy podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej często prowadzą jednocześnie sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT, która daje im prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz sprzedaż zwolnioną z tego podatku, przy której podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podatnik jest zobowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art.90 ust.1 ustawy o VAT). Podatnik powinien przypisać wydatki do określonych rodzajów sprzedaży, a w szczególności oznaczyć podatek naliczony, który jest związany z działalnością opodatkowaną, gdyż tylko ten podatek podlega odliczeniu (art.86 ust.1 ustawy o VAT). Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy nabyciu towarów i usług, które są przez podatnika wykorzystywane do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku, prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te zakupy nie przysługuje.

Podatnicy dokonujący jednocześnie sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT oraz zwolnionej z tego podatku ponoszą często takie wydatki, których nie da się jednoznacznie przypisać do określonego rodzaju sprzedaży (np. wydatki administracyjne, eksploatacyjne). W takiej sytuacji – gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego i przypisanie ich do konkretnych rodzajów sprzedaży – podatnik ma prawo skorzystać z o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź