Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Odliczenia VAT od nabycia towarów i usług dokonywanych na potrzeby projektu

200

Powiat nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu, ponieważ nie jest nabywcą towarów i usług związanych z projektem i nie dysponuje fakturami zakupu wystawionymi na Powiat.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-413/12-2/AK z dnia 03.08.2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca – Powiat – jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Planuje wystąpić do Zarządu Województwa z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „…” ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionów w ramach Regionalnego Progra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź