Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

15 czerwca 2011

Odliczenie VAT naliczonego z faktury zaliczkowej wystawionej przed zapłatą zaliczki

167

Nasza firma w swojej działalności gospodarczej nabywa towary i usługi od różnych dostawców. Za niektóre z nich jesteśmy zobowiązani wpłacić zaliczkę przed wykonaniem usługi lub otrzymaniem towaru. Zdarza się, że dostawca towarów lub usługodawca wystawią fakturę zaliczkową przed otrzymaniem zaliczki. Czy mamy prawo do odliczenia VAT z takiej faktury?

Tak. Zgodnie z większością wydawanych ostatnio orzeczeń, macie Państwo prawo do takiego odliczenia w rozliczeniu za okres, w którym wystawca faktury otrzyma zaliczkę.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust.1 i ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego między innymi o sumę kwot podatku określonych w fakturach potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego. Państwa wątpliwość i kilka negatywnych dla podatników interpretacji Ministerstwa Finansów wiąże się z tym, że powyższy przepis mówi o fakturach „potwierdzających dokonanie przedpłaty”, w przypadku, gdy przedpłata ta zrodziła u wystawcy faktury powstanie obowiązku podatkowego.

W związku z tym, że zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania przedpłaty powstaje z chwilą jej otrzymania, samo wystawienie faktury zaliczkowej nie powoduje powstania obowiązku podatkowego u wystawcy faktury. Ponadto, taka faktura mogłaby zostać uznana za tzw. „pustą” fakturę, bo faktura wystawiona przed dokonaniem przedpłaty nie może potwierdzać jej dokonania, a zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego faktury w przypadku gdy stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.

W związku z tym pojawiło się kilka interpretacji, w których Ministerstwo Finansów przyznawało p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę