Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odliczenie VAT od nabycia materiałów i usług na remont nieruchomości przeznaczonej pod wynajem

Artykuły | 7 stycznia 2020 | NR 97
219

Mam pytanie o prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup usług i materiałów związanych z mieszkaniem, które będzie przeznaczone pod wynajem. Nieruchomość zakupiona od osoby prywatnej jest zwolniona z VAT. Zostaje wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Przewidywany remont przekroczy 30% wartości nieruchomości. Czy w takim razie można odliczyć VAT od zakupionych materiałów i usług związanych z remontem? Czy wynajem tej nieruchomości należy opodatkować VAT, jeśli będzie to wynajem na cele mieszkaniowe?

Odpowiedź

Prawo do odliczenia VAT zależy od celu, na jaki zostanie przeznaczona nieruchomość. Jeśli będzie to wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, to znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT i nie będzie przysługiwało odliczenie VAT od remontu.  Prawo do odliczenia VAT od nabycia przysługuje bowiem czynnym podatnikom VAT jeżeli nabyte towary i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych. 

Uzasadnienie

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje - z określonymi ustawowo wyjątkami - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających 
z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług). Jak wynika z powołanego przepisu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, to znaczy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, to jest których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Dotyczy to np. wynajmu lokalu użytkowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanego VAT 23%.
Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione od podatku lub niepodlegające temu podatkowi, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa o VAT wyłącza zatem możliwość dokonywania odli...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę