Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

3 października 2012

Odliczenie VAT przez Gminę z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej

170

Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ przedmiotowy wydatek ma związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-187/12-4/MW z dnia 01 czerwca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT i zawarła z kancelarią prawną umowę na świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług, poprzedzonego analizą zasadności podniesienia roszczeń w wyniku oceny możliwości optymalizacji rozliczeń VAT. W ramach szerokiego zakresu prac kancelarii, jedna z wyświadczonych przez nią na rzecz Gminy usług prawniczych dotyczyła kwestii świadczenia przez Gminę usług odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców miejscowości X. W związku z wyświadczeniem powyższej kompleksowej usługi, kancelaria prawna wystawiła na rzecz Gminy fakturę VAT, z wykazaną na niej kwotą podatku.

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej z za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę