Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz Gminy

235

Czynności wykonywane na rzecz Gminy przez samorządowy zakład budżetowy, utworzony na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, polegające na świadczeniu usług na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji numer ILPP2/443-486/11-4/MN z 2 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Podatnik jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy, utworzonym na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który świadczy na rzecz Gminy takie usługi jak:

• zlecone przez Gminę usługi remontowo-budowlane w budynkach świetlic wiejskich, szkół, w budynku Urzęd...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź