Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

5 listopada 2012

Opodatkowanie opłat eksploatacyjnych pobieranych przez spółdzielnię mieszkaniową

145

Pobierane opłaty eksploatacyjne na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań wraz z komórkami i garażami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych są zwolnione z VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 10 sierpnia 2012 roku nr IPTPP1/443-378/12-4/RG.

Sytuacja podatnika

Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność statutową zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. W ramach swojej działalności w roku 2011 wybudowała budynek mieszkalny, w którym znajdują się lokale mieszkalne wraz z garażami i komórkami. Garaże i komórki nie stanowią odrębnego obiektu budowlanego. Po oddaniu budynku do użytkowania ustanowiono prawo odrębnej własności na rzecz właścicieli dla lokali mieszkalnych wraz z garażami i komórkami stanowiącymi powierzchnię do nich przynależną. Na lokal wraz z garażem i komórką jako pomieszczeń przynależnych sporządzono jeden akt notarialny oraz urządzono jedną księgę wieczystą.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o potwierdzenie, iż zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku VAT dotyczące opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne obejmuje również opłaty za utrzymanie pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego, do których prawo własności ustalone jest w jednym akcie notarialnym.  

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług oraz z §13 ust.1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie od podatku VAT odnosi się do czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych, a także osób niebędących członkami spółdzielni. Muszą być oni właścicielami lokali mieszkalnych, a w przypadku członka spółdzielni może przysługiwać mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. W zakresie rodzaju czynności, za które spółdzielnia pobiera opłaty, ustawa odsyła do art.4 ust.1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Ogólnie formułując rodzaje opłat można stwierdzić, że są one związane z pokryciem wydatków na eksploatację i utrzymanie nieruchomości w częściach przypadających na poszczególne lokale, a także stanowiących mienie spółdzielni, wydatki dotyczące zobowiązań spółdzielni, wpłaty na fundusz remontowy, a ponadto dotyczą działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię.

Jednocześnie organ podatkowy zaznaczył, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze, nie wskazują definicji „lokal mieszkalny” i „pomieszczenie przynależne”. W związku z tym koniecznym jest użycie definicji zawartej w prawie spółdzielczym. W myśl art.2 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy o własności lokali. Natomiast zgodnie z art...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę