Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Opodatkowanie przedmiotów wykonywanych w trakcie warsztatów terapeutycznych

213

Sprzedaż przedmiotów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne w ramach warsztatów terapii zajęciowej od 1 stycznia 2011 roku nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

 Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 stycznia 2012 roku numer IPTPP1/443-843/11-6/AK.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zwróciło się stowarzyszenie, które jest organizacją pożytku publicznego, posiadającą osobowość prawną. Statutową działalnością stowarzyszenia jest udzielanie społecznej pomocy osobom chorym oraz innym osobom potrzebującym, a w szczególności osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi.

Jedną z form działalności statutowej jest prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). Stowarzyszenie prowadzi również działalność gospodarczą, z której dochód przeznacza się na działalność statutową pomocy społecznej. Ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą, stowarzyszenie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Jednym z elementów programu terapii zajęciowej jest wykonywanie przedmiotów. Część z tych przedmiotów ma charakter użytkowy i jest sprzedawana przez osoby niepełnosprawne na specjalnie zorganizowanych kiermaszach. Środki finansowe ze sprzedaży przedmiotów gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatkowane na integrację społeczną osób niepełnosprawnych, uczestników warsztatu.

W związku z powyższym, stowarzyszenie zwróciło się do organu podatkowego o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy sprzedaż przedmiotów użytkowych wytwarzanych w WTZ przez osoby niepełnosprawne w ramach terapii zajęciowej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem stowarzyszenia, że sprzedaż przedmiotów użytkowych wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne w ramach rehabilitacji w WTZ jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, w przypadku sprzedaży przedmiotów wytworzonych w ramach warsztatów terapii zajęciowej, mamy do czynienia z dostawą towarów o charakterze odpłatnym dokonywaną w ramach pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę