Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

2 września 2012

Opodatkowanie sprzedaży pługu śnieżnego

165

Nasza Gmina zamierza dokonać sprzedaży pługu śnieżnego prywatnej firmie, która dotychczas była jego najemcą. Czy taka czynność podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Tak, czynność sprzedaży przez gminę pługu śnieżnego podlega opodatkowaniu VAT.  

UZASADNIENIE

Niektóre czynności wykonywane przez gminy podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższe wyłączenie nie będzie miało zastosowania w Państwa przypadku, ponieważ sprzedaż pługu śnieżnego stanowi czynność będącą przedmiotem umowy cywilnoprawnej. A zatem Państwa Gmina będzie podatnikiem VAT z tytułu dokonania tej dostawy.

Z tego samego powodu Państwa Gmina nie może także skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w §13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jest w nim mowa o czynnościach związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W zadanym pytaniu nie precyzujecie Państwo, czy Gmina sprzedaje nowy czy też używany pług, a także w jaki sposób stała się jego właścicielem, co ma istotne znaczenie w podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w kl...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę