Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

2 września 2012

Opodatkowanie sprzedaży złomu srebrowego

0 1198

Dostawa oczyszczonego złomu srebrowego, wykorzystywanego wcześniej w działalności gospodarczej jako katalizator, podlega opodatkowaniu przez nabywcę.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 maja 2012 roku nr IPTPP2/443-61/12-9/IR

Sytuacja podatnika

Spółka, będąc producentem żywic klejowych i utwardzaczy stosowanych w przemyśle drzewnym, wykorzystuje w procesie produkcji katalizator srebrowy. Z czasem w trakcie procesu technologicznego katalizator srebrowy ulega zanieczyszczeniu i stopieniu i wymagana jest okresowa jego wymiana i regeneracja (rafinacja). Kierowany do rafinacji wsad Wnioskodawca traktuje jako złom. Proces rafinacji sprowadza się do oczyszczenia złomu i pozyskania zregenerowanego wsadu (kryształki o średnicy 0,2 mm), który zawsze był i jest traktowany jako oczyszczony złom srebrowy.

Spółka otrzymała ofertę kupna złomu srebrowego otrzymanego w wyżej wymieniony sposób. W związku z tym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy zrealizowanie wyżej opisanej transakcji, należy traktować jako dostawę złomu w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy prawidłowe jest wystawienie faktury bez naliczonego podatku od towarów i usług z przeniesieniem obowiązku podatkowego na nabywcę.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011 roku podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik. Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 roku w takim przypadku usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Z powyższych przepisów wynika, że art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa złomu.

Organ podatkowy wskazał, że mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są cztery warunki:

• nabywcą złomu jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy,

• dostawcą złomu j...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.