Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

1 lutego 2013

Opodatkowanie środków trwałych przy likwidacji działalności

153

Czy przy likwidacji działalności powinnam rozliczyć VAT od środków trwałych?

ODPOWIEDŹ

Tak, opodatkowaniu VAT przy likwidacji działalności gospodarczej podlegają towary, w tym również środki trwałe, które nie były przedmiotem dostawy, jeżeli w stosunku do tych towarów przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.14 ust.1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

• rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;

• zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art.15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art.96 ust.6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego,

• jeżeli w stosunku do tych towarów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak rozumiem, Pani wątpliwość budzi to, czy przy likwidacji działalności opodatkowaniu VAT podlegają również środki trwałe.

Ustawodawca w cytowanym art.14 wskazuje, iż przedmiotem opodatkowania są zarówno towary wytworzone przez podatnika jak i towary przez niego nabyte, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Zauważyć należy, iż w przepisie tym nie mówi się o towarach nabytych w celu dostawy, aby można było wykluczyć z opodatkowania towary, które służyły prowadzonej działalności i które nie zostały nabyte w celu dalszej ich odsprzedaży. Za takim rozumowaniem przemawia również treść art.91 ust.4 ustawy o VAT, w którym mówi się o opodatkowaniu środków trwałych zgodnie z cytowanym art.14. Zatem nie ma podstawy do wyłączenia z o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę