Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

29 maja 2012

Opodatkowanie usług dodatkowych przy sprzedaży nieruchomości

305

Koszty usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, jako element składowy przy sprzedaży nieruchomości, która podlega zwolnieniu od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a) ustawy o VAT, również podlegają zwolnieniu od podatku. Natomiast, gdy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT właściwą stawką, również koszty usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, którymi obciążani są nabywcy, jako element składowy świadczenia zasadniczego, podlegają opodatkowaniu tą samą stawką podatku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpret...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź