Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Opodatkowanie usług przewodnika po muzeum

163

Świadczona przez muzeum usługa oprowadzania po ekspozycji przez przewodnika podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT 8%.

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach numer IBPP1/443-540/11/AW z 21 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Muzeum świadczy usługi polegające na oprowadzeniu po ekspozycji stałej lub czasowej. Usługa świadczona przez Muzeum możliwa jest tylko wraz z zakupem biletu wstępu. Zwiedzający oprócz zakupu biletu wstępu na ekspozycję, chcąc skorzystać z usługi przewodnika musi dokonać dodatkowej opłaty – zgodnie z cennikiem obowiązującym w instytucji. Powyższa instytucja zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem: Czy prowadząc prelekcję, oprowadzenie po ekspozycji (usługa przewodnicka) należy korzystać ze stawki VAT 8%?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art.146a pkt 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku co do zasady wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 184, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu.

Z powyższych przepisów wynika, iż od dnia 1 stycznia 2011r. stawką podatku o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę