Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

4 listopada 2012

Opodatkowanie usługi ubezpieczenia przy spedycji importowanych towarów

175

Usługa związana z ubezpieczeniem importowanych towarów podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%. Koszt ubezpieczenia należy wliczyć do podstawy opodatkowania importowanych towarów.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2012 roku nr IPPP3/443-261/12-3/MPe.

Sytuacja podatnika

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest między innymi świadczenie międzynarodowych usług spedycyjnych dla klientów biznesowych oraz usługi w zakresie ubezpieczenia transportowanych towarów. Pod tym pojęciem kryje się cały szereg czynności związanych z ubezpieczaniem transportowanych towarów. Należą do nich:

• negocjowanie z ubezpieczycielami stawek za ubezpieczenie, warunków ochrony ubezpieczeniowej, sposobów i terminów zgłoszenia do ubezpieczenia, korzystniejszych warunków likwidacji szkód i uzyskania odszkodowania;

• kompletowanie dokumentacji związanej z ubezpieczaniem transportowanych towarów;

• zgłaszanie do ubezpieczenia tych towarów;

• w przypadku szkody pośrednictwo i pomoc w jej likwidacji. Wnioskodawca za te usługi wystawia faktury VAT zawierające pozycję: „Zgłoszenie do ubezpieczenia”. Kwota jaką obciążany jest klient zawiera w sobie dwa elementy:

• składkę za ubezpieczenie wynegocjowaną przez Spółkę z ubezpieczycielem;

• opłatę za wykonanie różnego rodzaju wyżej wymienionych czynności administracyjnych związanych z ubezpieczeniem transportowanych towarów.

Nie jest to więc tylko proste „refakturowanie” składki ubezpieczeniowej ale zespół powiązanych czynności za wykonanie których Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie.

Transakcje te każdorazowo opodatkowuje podatkiem VAT 23%. Dzieje się tak również wtedy kiedy ubezpieczenie towaru jest związane z usługą transportu międzynarodowego, związanego z importem towarów. W przypadku, kiedy odprawa celna importowanych towarów jest wykonywana przez agencję celną Wnioskodawcy, wartość tej usługi jest wliczana do podstawy opodatkowania podatkiem VAT na dokumencie SAD.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy stosuje prawidłową stawkę VAT od ww. usługi „zgłoszenia do ubezpieczenia” w przypadku świadczenia usług spedycyjnych związanych z importem towarów i czy prawidłowo określa podstawę opodatkowania podatkiem VAT na dokumencie celnym SAD.  

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%. Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze do niej, przewidują opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem z podatku.

W myśl art.83 ust.1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzyn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę