Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA

1 lipca 2011

Opodatkowanie VAT darowizny leków na rzecz organizacji pożytku publicznego

246

Czy darowizna leków przez hurtownię na rzecz organizacji pożytku publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Tak, taka darowizna podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla przekazywanego towaru, jeżeli przysługiwało Państwu prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu leków.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. W świetle cytowanego przepisu nie ulega wątpliwości, że nieodpłatne przekazanie leków podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli tylko przy nabyciu leków przysługiwało Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza wp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę