Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , OŚWIATA I KULTURA

24 stycznia 2012

Opodatkowanie VAT darowizny sprzętu komputerowego dla szkół

220

Nasza spółka dokonała ostatnio wymiany sprzętu komputerowego. Niektóre „stare” komputery są jeszcze w dobrym stanie i te chcielibyśmy przekazać lokalnej szkole średniej. Czy taka darowizna podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Tak, nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego szkole będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednakże po spełnieniu pewnych warunków będziecie Państwo mieli prawo do zastosowania stawki VAT 0% w stosunku do tej czynności.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy przez odpłatną dostawę rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Nieodpłatne przekazanie szkole sprzętu komputerowego stanowi z pewnością przekazanie na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a zatem, w myśl przytoczonych powyżej przepisów, stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 29 ust.10 ustawy podstawą opodatkowania takich czynności jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Co do zasady przekazanie sprzętu komputerowego powi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę