Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

5 października 2011

Opodatkowanie VAT nieodpłatnego wydania towarów z logo

133

W marcu bieżącego roku kupiliśmy kubki z logo naszej firmy. W związku z tym, że jesteśmy podatnikiem VAT dokonującym wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, odliczyliśmy w całości VAT naliczony przy zakupie. W maju wydaliśmy kubki nieodpłatnie naszym klientom. Czy powinniśmy opodatkować to wydanie?

ODPOWIEDŹ

TAK. Nieodpłatne wydanie kubków z logo podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, chyba, że towary te spełniają definicję prezentu o małej wartości.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia bieżącego roku, przez odpłatną dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 16 ustawy o VAT w przypadku czynności nieodpłatnego przekazania towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towarów, a więc w Państwa przypadku w maju 2011 roku. W związku z tym jesteście Państwo zobowiązani do zastosowania do przedmiotowego wydania przepisów obowiązujących po 1 kwietnia 2011 roku, bez względu na to, że towary zostały nabyte przed tą datą.

Jedynym przypadkiem, w którym możecie Państwo uniknąć opodatkowan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę