Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

2 listopada 2011

Opodatkowanie VAT usług udzielania pożyczek

175

Udzielenie oprocentowanej pożyczki korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2011 roku (nr ILPP2/443-765/11 4/MR).

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca - pożyczkodawca (podatnik VAT) zawarł umowę pożyczki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, osobie również prowadzącej działalność gospodarczą. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Zainteresowany ma zgłoszone jako jeden z przedmiotów działalności „Pozostałe pośrednictwo pieniężne” (PKD 2007: 64.19.Z). Nie świadczy jednak usług doradztwa finansowego, nie wykonuje czynności ściągania długów i factoringu oraz nie wykonuje usług doradztwa finansowego, ani żadnego innego doradztwa oraz nie wykonuje czynności ściągania długów i factoringu.

W lutym 2011 r. dokonał przelewu bankowego umówionej kwoty na rachunek bankowy pożyczkobiorcy ze swojego rachunku osobistego, niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Jednakże środki te pochodzą z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, stanowiącej dla niego przeważające źródło przychodów. Zgodnie z zawar...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę