Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pobierane przez Spółdzielnię wpłaty na fundusz remontowy w części dotyczącej lokali mieszkalnych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, natomiast w części dotyczącej lokali użytkowych, w tym także udziału w garażu podziemnym, podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 listopada 2012 roku nr ITPP2/443-1329/12/EB.

Sytuacja podatnika

Spółdzielnia pobiera opłaty na fundusz remontowy od swoich członków, właścicieli niebędących członkami oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych lub udział w wyodrębnionym lokalu niemieszkalnym - garażu podziemnym. Zgromadzone na funduszu środki finansowe przeznaczane są na pokrycie kosztów remontów i konserwacji nieruchomości i urzą...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź