Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Uzyskujemy dochody z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania wyznaczonych w pasie dróg publicznych oraz w miejscach znajdujących się na parkingach zlokalizowanych poza pasem tych dróg. Czy opłaty te podlegają opodatkowaniu VAT?

 

ODPOWIEDŹ

Czynność zamiany gruntów budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, natomiast zamiana gruntów nie przeznaczonych pod zabudowę nie podlega opodatkowaniu.

UZASADNIENIE

Czynności wykonywane przez gminy, a w szczególności związane z obrotem nieruchomościami i prawami związanymi z nimi, podlegają przepisom o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o podatk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź