Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma wynajęła pomieszczenia na rok. W związku z tym pobraliśmy od kontrahenta kaucję, która wg umowy zostanie zwrócona po jej zakończeniu pod warunkiem oddania pomieszczeń w takim stanie, w jakim je przekazaliśmy. Czy otrzymanie przez naszą firmę kaucji należy opodatkować VAT?

 

ODPOWIEDŹ

Nie, w Państwa przypadku otrzymanie kaucji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług rozumie się wszelkie czynności niestanowiące dostawy towarów (art. 7 ust. 1 oraz 8 ust. 1 ustawy o VAT). Jednocześnie, w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót (…). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

W ustawie o VAT nie istnieje pojęcie kaucji. Kaucja – wg Słownika Finansowego FinDict – jest to kwota pieniędzy, której celem jest zabezpieczenie interesów jednej ze stron umowy. Założeniem kaucji jest jej zwrot po zakończeniu umowy między stronami. Kaucja nie podlega jednak zwrotowi lub podlega częściowemu zwrotowi w przypadku nie wywiązania się lub niedbałego wywiązania się z umowy. Bardzo często kaucja wykorzystywana jest we wszelkiego rodzaju umowach najmu i dzierżawy. Zabezpiecza ona wtedy interesy wynajmującego, który w przypadku, gdy najemca nie zwróci przedmiotu najmu lub go uszkodzi, zachowuje kaucję dla siebie na pokrycie wynikłych kosztów.

Otrzymana przez Państwa kaucja, która zabezpiecza wykonanie zawartej umowy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowi też obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o VAT (nie jest kwotą należną z tytułu sprzedaży ani też zaliczką, zadatkiem, prz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę