Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dostałam paragon z kasy od prywatnego przewoźnika autobusu, który wygląda tak jak paragon ze zwykłej kasy. Czy nie powinna być określona trasa przejazdu i przejechane kilometry?

ODPOWIEDŹ

Przy świadczeniu usług przewozu w zakresie transportu pasażerskiego musi być zastosowana kasa o zastosowaniu specjalnym tzw. „bileterka” a na paragonie powinna widnieć m.in. nazwa przystanku początkowego i końcowego lub zakres ważności, lub okres ważności biletu, natomiast długość przejechanej drogi, czyli kilometry muszą być określone na paragonie emitowanym przez kasę stosowaną w taksówce

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 111 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług każdy przewoźnik, chcący organizować przewozy samochodowe w transporcie pasażerskim musi ewidencjonować obrót za pomocą drukarek fiskalnych przeznaczonych do transportu pasażerskiego, tzw. „bileterek”, ponieważ przepis ten określa, że jeśli dla danego rodzaju czynności przewidziane są kasy rejestrujące o zastosowaniu specjalnym (a takimi kasami są właśnie „bileterki”) to podatnik jest obowiązany stosować te kasy.

Część przedsiębiorców nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że do świadczenia usług w zakresie transportu pasażerskiego nie wystarczy „zwykła” kasa fiskalna, ale musi być to kasa o zastosowaniu specjalnym.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w § 2 ust. 1 w powiązaniu z załącznikiem do rozporządzenia wskazano tylko jeden wyjątek wskazujący na zwolnienie z tego obowiązku – tj. dla komunikacji miejskiej, która jest zwolniona całkowicie z obowiązku sprzedaży przez kasy fiskalne.

Drukarka fiskalna z funkcją bileterki musi spełniać kryteria techniczne, zapisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Paragraf. 17 ust. 5 tego rozporządzenia stanowi, że kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego mogą posiadać jeden wyświetlacz dla operatora i kupującego oraz muszą posiadać funkcję rejestracji i naliczania dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych, a także funkcję sporządzania dobowych i miesięcznych raportów dopłat do biletów ulgowych. Natomiast pozostałe niezbędne funkcje kas fiskalnych, takie jak konieczność prawidłowego ewidencjonowania danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, wynikają z art. 111 ust. 6a ustawy o VAT.

Zgodnie natomiast z § 10 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, jak również § 18 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące - paragon fiskalny drukowany przez kasę o zastosowaniu specjalnym przeznaczoną do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego zawiera, co najmniej:

  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika, numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP), numer kolejny wydruku, datę ora...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.