Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

20 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 20 - Chemikalia i wyroby chemiczne, włączając biometanol, bioetanol i estry kwasów tłuszczowych dla celów napędowych

265

Sekcja C, dział 20 obejmuje:

 • gazy techniczne,

 • barwniki i pigmenty,

 • pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne,

 • pozostałe podstawowe chemikalia organiczne,

 • nawozy i związki azotowe,

 • tworzywa sztuczne w formach podstawowych,

 • kauczuk syntetyczny w formach podstawowych,

 • pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne,

 • farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające,

 • mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące; wyroby kosmetyczne i toaletowe,

 • pozostałe wyroby chemiczne,

 • włókna chemiczne.

Dział 20

CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE

20.1

CHEMIKALIA PODSTAWOWE, NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE, TWORZYWA SZTUCZNE

I KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH

20.11

GAZY TECHNICZNE

20.11.1

Gazy techniczne

20.11.11

Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

20.11.11.0

Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

2804 10 00

2804 21 00

2804 29

2804 30 00

2804 40 00

20.11.12

Ditlenek węgla i pozosta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź