Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

20 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 20 - Chemikalia i wyroby chemiczne, włączając biometanol, bioetanol i estry kwasów tłuszczowych dla celów napędowych

213

Sekcja C, dział 20 obejmuje:

 • gazy techniczne,

 • barwniki i pigmenty,

 • pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne,

 • pozostałe podstawowe chemikalia organiczne,

 • nawozy i związki azotowe,

 • tworzywa sztuczne w formach podstawowych,

 • kauczuk syntetyczny w formach podstawowych,

 • pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne,

 • farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające,

 • mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące; wyroby kosmetyczne i toaletowe,

 • pozostałe wyroby chemiczne,

 • włókna chemiczne.

Dział 20

CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE

20.1

CHEMIKALIA PODSTAWOWE, NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE, TWORZYWA SZTUCZNE

I KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH

20.11

GAZY TECHNICZNE

20.11.1

Gazy techniczne

20.11.11

Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

20.11.11.0

Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

2804 10 00

2804 21 00

2804 29

2804 30 00

2804 40 00

20.11.12

Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami

20.11.12.0

Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami

2811 21 00

2811 29 10

2811 29 30

2811 29 90

20.11.13

Powietrze ciekłe i sprężone

20.11.13.0

Powietrze ciekłe i sprężone

2853 00 30

20.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych

20.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych

20.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych

20.12

BARWNIKI I PIGMENTY

20.12.1

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki metali

20.12.11

Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu

20.12.11.0

Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu

2817 00 00

2823 00 00

20.12.12

Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi

20.12.12.0

Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi

2819 10 00

2819 90

2820

2824

2825 50 00

20.12.19

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali

20.12.19.0

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali

2821

2822 00 00

2825

(z wył. 2825 10 00

 2825 50 00)

20.12.2

Ekstrakty garbarskie lub barwiące; garbniki i ich pochodne; środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane

20.12.21

Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie

20.12.21.0

Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe

i preparaty wytworzone na ich bazie

3204

3205 00 00

20.12.22

Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

20.12.22.0

Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry

i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

3201

3203 00

20.12.23

Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego

20.12.23.0

Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego

3202

20.12.24

Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory

20.12.24.0

Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne

w rodzaju stosowanych jako luminofory

3206

20.12.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów

20.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów

20.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów

20.13

POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA NIEORGANICZNE

20.13.1

Uran wzbogacony i pluton; uran zubożony i tor; pozostałe pierwiastki radioaktywne

20.13.11

Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki

20.13.11.0

Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki

2844 20

20.13.12

Uran zubożony i tor oraz ich związki

20.13.12.0

Uran zubożony i tor oraz ich związki

2844 30

20.13.13

Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki

20.13.13.0

Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki

2844 40

20.13.14

Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktoró...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź