Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

1 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja I - Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne

179

Sekcja ta obejmuje:

 • usługi w zakresie noclegów i usług towarzyszących świadczone przez hotele, motele, pensjonaty, centra odnowy biologicznej i inne obiekty hotelowe,

 • usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki,

 • usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku,

 • usługi świadczone przez pola namiotowe i pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych,

 • tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach pracowniczych, blokach mieszkalnych,

 • usługi sypialne i restauracyjne w wagonach kolejowych oraz pozostałych środkach transportu,

 • usługi gastronomiczne,

 • usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

 • usługi stołówkowe,

 • usługi przygotowywania i podawania napojów.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.85, 10.89,

 • sprzedaży detalicznej żywności, sklasyfikowanej w dziale 47,

 • wynajmu nieruchomości mieszkalnych w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w 68.20.1,

 • usług dyskotek i sal tanecznych (z wyłączeniem serwujących napoje), sklasyfikowanych w 93.29.19.0.

Uwagi dodatkowe:

 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania zapewniają zakwaterowanie w cyklu dziennym lub tygodniowym.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 55

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM

55.1

USŁUGI HOTELARSKIE I PODOBNE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM

55.10

USŁUGI HOTELARSKIE I PODOBNE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM

55.10.1

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

55.10.10

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

55.10.10.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty

i inne obiekty hotelowe

55.2

USŁUGI OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH TURYSTYCZNYCH I MIEJSC KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

55.20

USŁUGI OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH TURYSTYCZNYCH I MIEJSC KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

55.20.1

Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.20.11

Usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki

55.20.11.0

Usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki

55.20.12

Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku

55.20.12.0

Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku

55.20.19

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi

55.20.19.0

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi

55.3

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE

55.30

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE

55.30.1

Usługi świadczone przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych)

i pola namiotowe

55.30.11

Usługi związane z zapewnieniem miejsc na polach kempingowych i polach namiotowych

55.30.11.0

Usługi związane z zapewnieniem miejsc na polach kempingowych i polach namiotowych

55.30.12

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez pola kempingowe

55.30.12.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez pola kempingowe

55.9

POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM

55.90

POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM

55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

55.90.11

Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne

55.90.11.0

Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne

55.90.12

Usługi świadczone przez hotele pracownicze

55.90.12.0

Usługi świadczone przez hotele pracownicze

55.90.13

Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę