Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

1 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja I - Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne

302

Sekcja ta obejmuje:

 • usługi w zakresie noclegów i usług towarzyszących świadczone przez hotele, motele, pensjonaty, centra odnowy biologicznej i inne obiekty hotelowe,

 • usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki,

 • usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku,

 • usługi świadczone przez pola namiotowe i pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych,

 • tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach pracowniczych, blokach mieszkalnych,

 • usługi sypialne i restauracyjne w wagonach kolejowych oraz pozostałych środkach transportu,

 • usługi gastronomiczne,

 • usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

 • usługi stołówkowe,

 • usługi przygotowywania i podawania napojów.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.85, 10.89,

 • sprzedaży detalicznej żywności, sklasyfikowanej w dziale 47,

 • wynajmu nieruchomości mieszkalnych w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w 68.20.1,

 • usług dyskotek i sal tanecznych (z wyłączeniem serwujących napoje), sklasyfikowanych w 93.29.19.0.

Uwagi dodatkowe:

 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania zapewniają zakwaterowanie w cyklu dziennym lub tygodniowym.

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dzi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź