Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

19 października br. Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku. Są to górne granice dla ustalanych przez rady gmin i miast stawek na danym terenie.

Poniżej prezentujemy ogłoszone przez MF stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące aktualnie oraz te, które obowiązywać będą w 2012 roku:

Lp.

Rodzaj podatku/opłaty

Maksymalna stawka w 2011 roku

Maksymalna stawka w 2012 roku

1.

Podatek od nieruchomości, od gruntów (art. 5 w ust. 1 w pkt 1 u.p.o.l.):

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,80 zł

0,84 zł

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,15 zł

4,33 zł

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,41 zł

0,43 zł

2.

Podatek od nieruchomości, od budynków lub ich części (art. 5 w ust. 1 w pkt 2 u.p.o.l.):

a)

mieszkalnych 

0,67 zł

0,70 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

21,05 zł

21,94 zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,82 zł

10,24 zł

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

4,27 zł

4,45 zł

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,06 zł

7,36 zł

3.

Podatek od środków transportowych (art. 10 w ust. 1 u.p.o.l.):

a)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkoweitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

  • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

748,25 zł

779,68 zł

  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.248,28 zł

1.300,71 zł

  • powyżej 9 ton

1.497,92 zł

1.560,84 zł

b)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę