Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

19 października br. Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku. Są to górne granice dla ustalanych przez rady gmin i miast stawek na danym terenie.

Poniżej prezentujemy ogłoszone przez MF stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące aktualnie oraz te, które obowiązywać będą w 2012 roku:

Lp.

Rodzaj podatku/opłaty

Maksymalna stawka w 2011 roku

Maksymalna stawka w 2012 roku

1.

Podatek od nieruchomości, od gruntów (art. 5 w ust. 1 w pkt 1 u.p.o.l.):

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź