Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

3 września 2012

Podatnik, który nie brał udziału w oszustwie, ma prawo odliczyć VAT

281

Przepisy wspólnotowe nie pozwalają na to, by organ podatkowy odmówił podatnikowi prawa do odliczenia VAT, bez udowodnienia, iż podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu.

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 21 czerwca 2012 roku w sprawach połączonych C-80/11 i C-14...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź