Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

3 września 2012

Podatnik, który nie brał udziału w oszustwie, ma prawo odliczyć VAT

201

Przepisy wspólnotowe nie pozwalają na to, by organ podatkowy odmówił podatnikowi prawa do odliczenia VAT, bez udowodnienia, iż podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu.

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 21 czerwca 2012 roku w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11.

Sytuacja podatnika

Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął dwie sprawy firm węgierskich. W pierwszej z nich spółka Mahagében zawarła z kontrahentem umowę o dostawę kłód akacjowych. Kontrahent wystawił spółce Mahagében szesnaście faktur z tytułu dostawy kłód w różnej ilości. Kontrahent uwzględnił wszystkie faktury w deklaracji podatkowej, stwierdzając, że dostawa doszła do skutku, i uiścił po dostawie podatek VAT. Spółka Mahagében również uwzględniła te faktury w deklaracji podatkowej i skorzystała z prawa do odliczenia. Zakupione kłody akacjowe zostały uwzględnione w wykazie zapasów spółki Mahagében, a następnie odsprzedane różnym przedsiębiorstwom. Przeprowadzając kontrolę u kontrahenta, organ podatkowy ustalił, że spółka ta nie posiadała wcześniej zapasów kłód akacjowych, a nabyte ilości tego surowca nie wystarczały do pokrycia dostaw zafakturowych spółce Mahagében. Mimo że podczas kontroli obie strony twierdziły, iż nie posiadają dowodów dostawy, spółka Mahagében przedstawiła następnie organowi podatkowemu kopie 22 dowodów dostawy w celu wykazania, że omawiane transakcje rzecz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź