Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

2 listopada 2011

Potwierdzenie dostawy towarów na obszarze Unii Europejskiej

142
Jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE i zamierzam sprzedać towary zarejestrowanemu podatnikowi VAT-UE ze Szwecji. Odbiorca chce wywieźć towary swoim samochodem. Jakim dokumentem mogę udokumentować wywóz towarów z Polski do innego kraju UE?

Ustawa o podatku od towarów i usług w art.42 ust.1 jako jeden z warunków zastosowania stawki VAT 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wymienia uzyskanie przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Zgodnie z art.42 ust. 3 i 4 ustawy, w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy dokumentami takimi są:

1) kopia faktury,

2) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

3) dokument zawierający co najmniej:

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;

- adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;

- określenie towarów i ich ilości;

- potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

- rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę