Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138)

20 września 2012

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego

196

Świadczenie usług rzeczoznawstwa polegających na wykonywaniu wyceny nieruchomości na zlecenie, pozbawione znamion usług doradztwa, będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 września 2012 roku nr IPPP2/443-624/12-4/KOM

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości i uzyskała tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, który to zawód może wykonywać od chwili wpisu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź