Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY

1 lutego 2014

Prawo do odliczenia VAT od otrzymanych prezentów przekazywanych jako nagrody

0 1046

Burmistrz przyznaje jubileuszowe nagrody rzeczowe m. in. dla byłych pracowników oraz dla mieszkańców (np. dla rodziny z okazji urodzenia 3-dziecka). Są to przede wszystkim prezenty rzeczowe o wartości około 400 zł lub gotówka (300 zł). Chcemy zrezygnować z prezentów gotówkowych i mam pytanie czy możemy odliczyć VAT od zakupionych lub otrzymanych od lokalnych firm na te potrzeby prezentów ? Od firm, które przekazują nam prezenty dostajemy bezgotówkowe faktury VAT; kompensata (w zamian za ich promocję na imprezach gminnych).

ODPOWIEDŹ

Można odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu towarów, które następnie będą przekazane w formie darowizny lub nieodpłatnie na cele osobiste, można także uznać, że nie przysługuje odliczenie podatku z uwagi na późniejsze przeznaczenie towarów, tj. nieodpłatne przekazanie w formie nagród rzeczowych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.7 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z pytania, Burmistrz przekazuje prezenty rzeczowe o wartości około 400 zł lub gotówkę (300 zł), ale ma zamiar zrezygnować z prezentów gotówkowych. Wątpliwość polega na tym, czy można odliczyć VAT od zakupionych lub otrzymanych od lokalnych firm na te potrzeby prezentów, za które Burmistrz otrzymuje bezgotówkowe faktury VAT, tj. kompensata (w zamian za ich promocję na imprezach gminnych).

Zgodnie z art.7 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług, aby uznać nieodpłatne przekazanie towarów jako dostawę towarów warunkiem jest, aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części z tytułu ich nabycia.

Gdy wartość nieodpłatnie przekazywanego towaru, przy nabyciu którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, nie przekracza 10 zł. lub łączna ich wartość w ciągu roku przekazanych tej samej osobie nie przekroczy 100 zł (warunkiem jest prowadzenie imiennej ewidencji) wówczas nie ma obowiązku opodatkowania. Jednak, gdy wartość nieodpłatnie przekazanego prezentu przekroczy 100 zł, jak jest w przypadku Czytelnika, wystąpi obowiązek opodatkowania nieodpłatnego przekazania towaru.

Istotą takiego opodatkowania jest zgodność z zasadą neutralności opodatkowania, skoro podatek naliczony został odliczony to należy taką dostawę opodatkować. Tak więc, przy świadczeniu takich czynności, należy pamiętać, że istnienie prawa do odliczenia VAT w momencie zakupu towarów przeznaczonych na prezenty będzie się zazwyczaj wiązać z obowiązkiem opodatkowania ich przekazania.

Jeśli chodzi o prawo do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art.86 ust. 1 ustawy o podatku VAT, zasadniczo związane jest z tym, czy dany zakup będzie służył działalności opodatkowanej. Jeśli podatek naliczony był związany z zakupami towarów lub usług, które mają być przez podatnika przeznaczone dla celów działalności opodatkowanej, wtedy przysługuje mu prawo do odliczenia.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, opodatkowanie nieodpłatnych pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.