Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112)

30 stycznia 2012

Prawo do ponownego skorzystania z ulgi na zakup kasy

164

Podatnik, który raz zakupił kasę i skorzystał z ulgi z tego tytułu, przy ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej nie ma prawa do skorzystania z tej ulgi, nawet jeżeli uprzednio uzyskane odliczenie zostało przez niego zwrócone.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji numer ILPP2/443-1152/11-4/EN z 4 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Z zapytaniem do organu podatkowego zwrócił się po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź