Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112)

30 stycznia 2012

Prawo do ponownego skorzystania z ulgi na zakup kasy

151

Podatnik, który raz zakupił kasę i skorzystał z ulgi z tego tytułu, przy ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej nie ma prawa do skorzystania z tej ulgi, nawet jeżeli uprzednio uzyskane odliczenie zostało przez niego zwrócone.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji numer ILPP2/443-1152/11-4/EN z 4 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Z zapytaniem do organu podatkowego zwrócił się podatnik, który kilka lat wcześniej prowadził działalność gospodarczą. Zainteresowany zainstalował kasę rejestrującą i skorzystał z ulgi na jej zakup. Jednakże swoje przedsiębiorstwo Wnioskodawca prowadził jeszcze tylko rok. Po zakończeniu działalności zgłosił się do urzędu skarbowego i ulgę zwrócił w całości. Po pięciu latach Zainteresowany znów rozpoczął działalność gospodarczą i zamierza zainstalować kasę, w związku z czym zwrócił się do działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej o odpowiedź czy kolejny raz może skorzystać z ulgi na zakup kasy.

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy odmówił podatnikowi prawa do ponownego skorzystania z ulgi na zakup kasy, z uwagi na to, że ulga ta została już raz wykorzystana. W uzasadnieniu interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej powołał się między innymi na ar...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę