Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

Zgodnie z projektem nowelizacji zmianie mają ulec dwa formularze: VAT-10 (deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu) i VAT-11 (deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu).

Zmiana rozporządzenia została podyktowana koniecznością dostosowania wzorów deklaracji do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2012 roku dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL niepr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę