Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

28 lutego 2013

Projekty nowych rozporządzeń dotyczących kas rejestrujących

241

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zostały udostępnione projekty czterech nowych rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących kas rejestrujących. Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku, przed wygaśnięciem rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 roku sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje ujęte w projektach. 

1. Projekt rozporządzenia w sprawie terminów oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.1...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź