Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

27 sierpnia 2012

Przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej

147

Podatnik, który wystawia faktury w formie papierowej, ma prawo przechowywać kopie tych faktur w formie elektronicznej, pod warunkiem zagwarantowania nienaruszalności treści, jakimi opatrzono oryginały faktur wysyłane do kontrahentów.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 3 lipca 2012 roku nr ILPP2/443-565/10/12-S/BA

Sytuacja podatnika

Spółka, prowadząca działalność produkcyjno-handlową, miesięcznie wystawia około 5.000-6.000 faktur sprzedaży oraz faktur korygujących. Każda transakcja lub korekta sprzedaży (dostawy towarów lub świadczenia usług) podlegająca podatkowi VAT ujmowana jest w komputerowym systemie księgowym, w którym prowadzony jest także rejestr sprzedaży VAT. Po wystawieniu faktury dla kontrahenta system księgowy stale przechowuje dane (obraz) kopii faktury. W każdym momencie użytkownik systemu ma możliwość wydrukowania kopii faktury, tj. dokumentu o wyglądzie identycznym, jak wydrukowany dla kontrahenta, lecz z adnotacją „kopia”. Posiadany przez Spółkę system księgowy uniemożliwia modyfikację treści faktury po jej wystawieniu i zaksięgowaniu. W celu oszczędności, Spółka zamierza zrezygnować z regularnego drukowania kopii faktur sprzedaży, przechowywać je w formie elektronicznej i drukować jedynie na żądanie kontroli podatkowej lub skarbowej.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, że dopuszczalne jest, aby podatnik wystawiał fakturę i drukował jej oryginał przeznaczony dla kontrahenta, natomiast kopię przechowywał w systemie księgowym bez możliwości modyfikacji treści jej zapisów, z możliwością jej wydrukowania na żądanie organów podatkowych w dowolnym czasie.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska Spółki, uwzględniając rozstrzygnięcia zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2011 roku, sygn. akt I SA/Wr 1293/10 oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2012 roku, sygn. akt I FSK 818/11. Organ podatkowy potwierdził, że, w przypadku wystawiania przez Zainteresowanego faktur na rzecz kontrahentów w formie papierowej, możliwe jest przechowywanie kopii tych faktur w formie elektroniczn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę