Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , BUDOWNICTWO , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

5 stycznia 2011

Przekazanie budynku na cele osobiste a VAT

194

Czynności wycofania z działalności gospodarczej i przekazania na potrzeby osobiste budynku, który został wprowadzony do tej działalności gospodarczej bez prawa do odliczenia VAT, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 października 2010 roku (nr IBPP1/443-753/10/AW)

Sytuacja podatnika (zdarzenie przyszłe)

W roku 2000 podatnik wprowadził prywatny budynek mieszkalny do działalności gospodarczej, bez prawa do odliczenia podatku VAT. Przez cały okres użytkowania podatnik nie poniósł żadnych wydatków na jego ulepszenie czy modernizację, lecz pokrywał tylko bieżące koszty utrzymania budynku. Na dzień złożenia wniosku, budynek jest wykazany w księgach rachunkowych jako inwestycje, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości. Podatnik planuje wycofać budynek z działalności gospodarczej i przeznaczyć go na cele osobiste, a następnie podarować go wnukowi.

Zadane pytanie do Izby Skarbowej brzmiało: Czy w przedstawionym stanie faktycznym wycofanie budynku z działalności gospodarczej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Uzasadnienie Izby Skarbowej

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie budynku z działalności gospodarczej mieści...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę