Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

13 stycznia 2011

Przekazanie nagród w programie lojalnościowym a prawo do odliczenia podatku naliczonego

179

Płatności dokonywane przez przedsiębiorcę na rzecz spółki reklamowo–marketingowej zarządzającej programem lojalnościowym pozwalającym klientom przedsiębiorstwa zbierać punkty podczas dokonywania zakupów oraz wymieniać te punkty na nagrody otrzymywane od spółki reklamowo – marketingowej, należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez spółkę reklamową na rzecz przedsiębiorcy.

 Tak orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wydanym 7 października 2010 roku orzeczeniu w połączonych sprawach C-53/09 Loyalty Management UK Ltd i C-55/09 Baxi Group Ltd.

Sytuacja podatnika

Spółki Loyalty Management UK i Baxi Group wykorzystywały w swojej działalności programy lojalnościowe polegające na przekazywaniu konsumentom nagród po zebraniu przez nich odpowiedniej liczby punktów przyznawanych w zamian za dokonanie zakupów. Nagrody te były nabywane i przekazywane przez agencje reklamowo - marketingowe, w ramach usług świadczonych na rzecz Spółek. Agencje wystawiały na rzecz Spółek faktury za usługi, których cena obejmowała również wartość wydanych w programie lojalnościowym nagród. Brytyjskie organy podatkowe zakwestionowały prawo Spółek do odliczenia VAT w części dotyczącej wartości towarów wydanych w ramach programu lojalnościowego bezpośrednio konsumentom, argumentując, że wartość ta nie dotyczy usług świadczonych przez agencje, ale dostawy tow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę