Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

29 maja 2012

Przekroczenie limitu obrotów a zwolnienie z obowiązku instalacji kasy

257

Od 2 marca 2012 roku prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni. Usługi te świadczę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zapłata za wykonane usługi nie zawsze następuje na rachunek bankowy. Nie jestem podatnikiem podatku VAT, nie prowadzę ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Każde świadczenie usługi dokumentuję rachunkiem. Przewiduję, że w drugim półroczu 2012 roku przekroczę kwotę obrotu w wysokości 20 tys. zł. Czy po przekroczeniu tej kwoty mogę nadal korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej?

 

POLECAMY

ODPOWIEDŹ

TAK, mimo przekroczenia kwoty obro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź