Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA , ROZLICZENIA VAT

11 maja 2011

Refakturowanie opłat za media przy najmie lokali

223

W sytuacji gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów, wydatki za media stanowią wraz z czynszem obrót z tytułu świadczenia usług najmu, opodatkowane stawką właściwą dla tych usług.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2011 roku (nr ILPP2/443-109/11-4/AD)

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca prowadzi m.in. działalność polegającą na najmie lokali pod działalność gospodarczą. Najemców lokali obciąża czynszem najmu, dla którego stosuje stawkę VAT obowiązującą dla tego rodzaju usług w 2011 r., tj. 23%. Prócz czynszu najmu najemca ponosi również opłaty za energię elektryczną oraz zimną wodę i odbiór ścieków wg stawki 8%, wg rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę za dany lokal, ujętych w otrzymanych fakturach.

Na jednej fakturze obciążającej najemcę lokalu Wnioskodawca fakturuje czynsz najmu oraz dodatkowe (odsprzedane) opłaty wyliczone na podstawie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu i nalicza VAT należny zgodnie ze stawką VAT z otrzymanych faktur (za energię elektryczną wg stawki VAT 23%, a za wodę wg stawki 8%). Zdaniem Wnioskodawcy, stosuje on prawidłowe stawki VAT. Zgodnie z zasadami odsprzedawania usług (potocznie zwanym refakturowaniem) powinien stosować te same stawki VAT oraz kwoty bez doliczania marży, które widnieją na fakturze na podstawie której dana usługa jest refakturowana. W związku z powyższym zadano pytania czy w 2011 r. Wnioskodawca stosuje prawi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę