Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 września 2012

Rejestracja dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych

151

Kiedy powstaje obowiązek rejestracji podmiotu jako podatnika VAT UE? Jakie czynności należy wykonać by stać się podatnikiem unijnym?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art.97 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są zobowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R lub w aktualizacji tego formularza o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Zawiadomienie to muszą złożyć również podatnicy (w rozumieniu art. 15 ustawy od podatku od towarów i usług) nie wymienieni wcześniej i osoby prawne nie będące podatnikami, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwotę 50 000 zł. Obowiązek rejestracji dotyczy także pozostałych podatników w rozumieniu art.15 ustawy o VAT, którzy:

• nabywają usługi, do których stosuje się art.28b ustawy (czyli usługi opodatkowane na zasadzie ogólnej w kraju usługobiorcy) jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług;

• świadczą usługi, inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0%, do których stosuje się art.28b ustawy o VAT na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.

Podsumowując powyższe, podatnicy VAT czynni zobowiązani są do zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych przed dokonaniem następujących czynności:

• wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT);

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);

• nabycia usług, dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania), zgodnie z art. 28b ustawy o VAT zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu;

• świadczenia usług, innych niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanej stawką 0%, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, ale zidentyfikowanych na potrzeby VAT-UE, dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Podmioty nie będące podatnikami VAT czynnymi (np. podatnicy zwolnieni) zobowiązani są do zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych w następujących przypadkach:

• przed...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę