Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

20 stycznia 2011

Rozliczenie straty z tytułu najmu prywatnego

225

Stratę poniesioną z tytułu najmu można rozliczyć tylko w ramach dochodu z najmu.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011 roku (nr IPPB1/415-998/10-5/MS).

Sytuacja podatnika (zdarzenie przyszłe)

Podatnik planuje, że w przyszłym roku będzie wynajmował mieszkanie. Jako osoba fizyczna rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych (dochód opodatkowany stawką 19% i 32%), prowadzi również jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą (z działalności odprowadza podatek liniowy 19% od dochodu). Podatnik zakłada, że w kolejnym roku podatkowym będzie miał duże koszty uzyskania przychodu wynikające z wynajmu mieszkania dlatego nie chce korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania z tytułu najmu mieszkania. Przychód uzyskany z najmu mieszkania planuje...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę