Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy SLIM VAT-3 umożliwi składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS?

Odpowiedź

Tak, projekt pakietu SLIM VAT 3 przewiduje ustalenie wzorów korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS. Podatnik będzie mógł je składać bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego (projektowane nowe art. 130ca, art. 133a oraz art. 138ga ustawy o VAT).

Uzasadnienie 

Wskazać należy, że brak jest obecnie regulacji określających, w jaki sposób może złożyć korektę deklaracji podatnik, który stosował procedurę unijną lub nieunijną (tzw. procedurę One Stop Shop, czyli OSS), a nie jest już w tej procedurze. Projekt SLIM VAT 3 określa stosowne przepisy w tym zakresie, podobnie jak i procedury Import One Stop Shop, czyli IOSS.

W obowiązującym stanie prawnym korygowanie transakcji rozliczonych poprzez OSS następuje, co do zasady, w bieżącej deklaracji, składanej w tym systemie. Jednak w określonych sytuacjach (np. upływ 3 lat po terminie złożenia deklaracji, zmiana państwa członkowskiego identyfikacji) korekta taka może być złożona wyłącznie bezpośrednio do państwa członkowskiego konsumpcji – poza systemem OSS. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT nie regulują wprost kwestii korygowania deklaracji w takich przypadkach. Dotyczy to również transakcji, które zostały rozliczone w ramach systemu Mini One Stop Shop (MOSS). 

Zgodnie z projektowanym nowym art. 130ca ustawy o VAT, podatnik, dla którego państwem członkowskim konsumpcji jest Polska, będzie mógł złożyć korektę deklaracji VAT drogą elektroniczną do Łódzkiego Urzędu Skarbowego – za pomocą aplikacji informatycznej udostępnionej na portalu podatkowym. Przepisy określą, jakie dane będzie zawierała korekta deklaracji, uregulują kwestie waluty, w jakiej trzeba będzie sporządzić korektę deklaracji (euro) oraz sposób przeliczania nań waluty krajowej. Kwoty VAT, w odniesieniu do których dokonywana będzie korekta, trzeba będzie wpłacić w euro – na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Tożsame zasady składania korekt deklaracji przewiduje się – na mocy projektowanego nowego art. 133a ustawy o VAT – w przypadku t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.