Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO

28 lutego 2012

Sprzedaż działek pod zieleń a stawka VAT

186

Nasza Gmina sprzedaje nieruchomości, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są określone jako działki przeznaczone pod zieleń nieurządzoną. Zasady zagospodarowania tych działek to zachowanie i ochrona istniejącej zieleni – zakaz zabudowy. Gmina sprzedaje także kilka działek, na których jest możliwość zbudowania parkingu. Czy sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

ODPOWIEDŹ

Sprzedaż działek przeznaczonych pod zieleń nieurządzoną będzie zwolniona z podatku VAT, natomiast sprzedaż działek, na których można zbudować parking należy opodatkować stawką 23%.

UZASADNIENIE

Czynności wykonywane przez gminy, a w szczególności związane z obrotem nieruchomościami i prawami związanymi z nimi, podlegają przepisom o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. A zatem gminy są również podatnikami VAT, jeżeli wykonują czynności podlegające opodatkowaniu.

Sprzedaż działek przeznaczonych pod zieleń nieurządzoną z uwagi na to, że nie są to grunty budowlane ani nie są przeznaczone pod zabudowę, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT. Jeżeli część działek byłaby przeznaczona pod parking, to, w związku z tym, że parking jest także budowlą należałoby opodatkować sprzedaż takiej działki według stawki 23%.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 listopada 2010 roku numer IPPP1-443-849/10-4/JL, która odnosi się do działek będących przedmiotem transakcji sprzedaży, obejmujących swoją powierzchnią zarówno obszary, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę (tereny przeznaczone pod publiczną drogę zbiorczą lub parking), jak i obszary, na których nie przewidziano zabudowy (obszar publicznej zieleni urządzonej– parkowej).

Z powyższej interpretacji wynika, że „opoda...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę