Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedaż pelletu drzewnego do celów opałowych a obowiązek wymiany kasy rejestrującej na kasę on-line

Artykuły | 4 stycznia 2021 | NR 109
0 1593

Czy sprzedając wyłącznie pellet z biomasy drzewnej i stosując obecnie kasę rejestrującą z elektronicznym zapisem kopii muszę ją wymienić na on-line?

Odpowiedź

Sprzedawany przez Czytelnika pellet nie jest wytwarzany z węgla, węgla brunatnego, koksu, półkoksu i podobnego paliwa stałego  dlatego nie wystąpi obowiązek wymiany stosowanej kasy na kasę on-line. 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 145a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem art. 145b, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a  ust. 3. 
Kasa rejestrująca z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących dokonywanych sprzedaży, w tym wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane, a w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii – dodatkowo zapewniać bezpieczne ich przesyłanie na zewnętrzne nośniki danych (art. 145a ust. 2 ww. ustawy). 
Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez: 

  • kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – są wydawane na okres do    dnia 31 grudnia 2022 r.,
  • kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia    31 sierpnia 2019 r. (art. 145a ust. 7 ww. ustawy).

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadziła zatem terminy po upływie których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Terminy te jednak nie ograniczają możliwości stosowania tych kas przez podatników.
Biorąc pod uwagę powyżej cytowane przepisy podatnicy stosujący nadal takie kasy mogą bez przeszkód użytkować te urządzenia 
Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą w związku z obowiązującymi przepisami stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe. 
Ustawodawca nie wprowadził obligatoryjnego dla wszystkich podatników obowiązku wymiany kas starego typu na kasy on-line. Wyjątek jednak stanowią branże objęte również w najbliższych miesiącach obowiązkową wymianą kas w terminach określonych zapisem art. 145b ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług.  W myśl tego przepisu, podatnicy mogli prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku - m.in. do sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
Przepis ust. 1 ma zastosowanie tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług w nim wymienionych (art. 145b ust. 2 ustawy).
Powyższe terminy zostały jednak przesunięte na mocy rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. 
Zapisem § 1 ust. 1 przedłużono terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2020 roku – do m.in. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. 
W przypadku dalszego prowadzenia ewidencji takiej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej Czytel...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.