Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , TRANSPORT

11 stycznia 2017

Sprzedaż przez Gminę autobusu wykorzystywanego do dowozu dzieci do szkoły

0 1166

Sprzedaż przez Gminę autokaru otrzymanego od ministerstwa Edukacji Narodowej i wykorzystywanego do dowozu dzieci do szkoły nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2016 roku nr 1061-IPTPP3.4512.606.2016.1.MJ

Sytuacja Podatnika

W czerwcu 2016 r. Gmina sprzedała w drodze przetargu autobus marki Autosan. Wystawiona została faktura ze stawką zwolnioną. Autobus ten Gmina otrzymała nieodpłatnie z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół. Usługi te były świadczone nieodpłatnie i autobus ten nigdy nie był wynajmowany w celu świadczenia odpłatnych usług przewozu osób, tj. nigdy nie służył działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Gmina wykorzystując autobus do przewozu uczniów do szkół wykonywała zadania własne gminy. W okresie użytkowania autobusu Gmina nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego od kosztów utrzymania tego autobusu. W obecnej sytuacji Gminę nurtuje pytanie miała ona prawo do wystawienia faktury ze stawką zwolnioną?

Stanowisko Dyrektora

Wśród czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT wyróżnić należy czynności zwolnione z VAT i czynności opodatkowane tym podatkiem. Natomiast czynności niepodlegające opodatkowaniu odróżnić należy od czynności zwolnionych z VAT. Poprzez zwolnienie rozumieć należy sytuację, w której do czynności z reguły opodatkowanej (posiadającej określoną stawkę podatku VAT) zastosowanie znajdzie brak obowiązku opodatkowania, tj. dana czynność skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, co jednak nie prowadzi do powstania zobowiązania podatkowego. Czynności niepodlegające opodatkowaniu to zaś takie czynności, które nie są w ogóle objęte przedmiotem opodatkowania i względem których nie występuje obowiązek podatkowy.

W tym miejscu należy również powołać się na brzmienie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powołany wyżej przepis art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.