Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA , KASY REJESTRUJĄCE

1 lutego 2013

Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna

171

Spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w zakresie sprzedaży wysyłkowej, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w rozporządzeniu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 22 listopada 2012 roku nr ITPP1/443-1023/12/AJ.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną odzieży męskiej i dodatków do odzieży. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w sklepach na terenie całego kraju, a ewidencja sprzedaży prowadzona jest przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wielkość sprzedaży za cały rok nie przekroczyła kwoty 20 000 zł. Ponadto Spółka zamierza wprowadzić sprzedaż internetową w specjalnie do tego przeznaczonym sklepie.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy prowadząc sprzedaż odzieży w sklepach oraz przez Internet będzie zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przez Internet przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Na mocy obowiązującego § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 36 tego załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła.

Aby zatem Spółka miała...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę