Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , AKTUALNOŚCI

25 lutego 2014

Stawka VAT a obsługa programów lojalnościowych

0 578

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przychylił się do stanowiska agencji marketingowej, że czynność przekazania nagród uczestnikom programu lojalnościowego stanowi element świadczenia kompleksowej usługi marketingowej na rzecz kontrahenta (wyrok z 23 stycznia 2014 roku; sygn. akt I SA/Po 572/13).

Spółki zajmująca się organizacją i obsługą programów lojalnościowych nabywa i przekazuje uczestnikom programu nagrody. Zwróciła się w interpretacji indywidualnej z zapytaniem czy świadczone przez nią usługi marketingowe mogą zostać uznane za jedno świadczenie i w konsekwencji może stosować jedną stawkę podatku VAT do wszystkich czynności. Dyrektor Izby Skarbowej w odpowiedzi na interpretację uznał, iż Spółka otrzymuje wynagrodzenie za dwie odrębne czynności, tj. za świadczenie usługi marketingowej oraz za odpłatną dostawę towarów, która podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem VAT.

POLECAMY

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił powyższą interpretację indywidualną. W uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, że wszystkie wykonywane przez Spółkę czynności w ramach obsługi programu lojalnościowego tworzą w sensie gospodarczym jedną usługę. Zakup i przekazanie nagród nie jest bowiem celem samym w sobie, ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do całości dzia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź