Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

1 lutego 2013

Stawka VAT dla usług pisania biznes planów

147

Prowadzę działalność gospodarczą, którą zamierzam poszerzyć o pisanie biznes planów dla klientów krajowych. Jaką stawką VAT należy opodatkować te usługi?

ODPOWIEDŹ

Usługa polegająca na pisaniu biznes planów podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%.

UZASADNIENIE

Wysokość stawek obowiązujących w podatku od towarów i usług została określona w art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Z ust.1 tego artykułu wynika, że podstawowa stawka podatku wynosi 22%. Natomiast zapis ust.2 stanowi, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1. Jednocześnie, stosownie do art.146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku, z zastrzeżeniem art.146f, stawki te wynoszą odpowiednio 23% i 8%. Pozostałe obniżone stawki wynikające z ustawy to 5%, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT i 0% dla wewnątrzwspólnotowej do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę